کارتون روز: مرغ: خداروشکر کنید که هستم!
در ادامه واکنش ها به صحبت های جنجالی وزیر کشاورزی، علی قناعت کارتونی با همین موضوع در کانال طنز و کارتون نیش خط منتشر کرد

واکنش یک مرغ به صحبت های وزیر کشاورزی!


خداروشکر کنید که گوشت و مرغ هست!

خداروشکر کنید که گوشت و مرغ هست!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علی قناعت