کارتون روز: مرسی هستی! (متلک به وزیر کشاورزی)
صحبت های اخیر وزیر کشاورزی خطاب به مردم در خصوص مرغ و گوشت که در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های متنوعی مواجه شد، سوژه کارتونی از طراوت نیکی در «نیش خط» شد

متلک تصویری یک روزنامه به وزیر کشاورزی!


گوشت و مرغ هست خدا را شکر کنید
گوشت و مرغ هست خدا را شکر کنیدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی