تتت

افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، سوژه کارتونی از منصوره دهقانی در «نیش خط» شد

سفره برخی از مردم اینطوری است!


زندگی سخت مردم باتوجه به گرانی ها

زندگی سخت مردم باتوجه به گرانی هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح منصوره دهقانی


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X