عدم تعیین تکیلف به موقع لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس که با انتقاداتی نیز همراه شده، سوژه کارتونی از سمانه روح‌الهی در «نیش خط» شد

این آقا زنش رو بزنه یا نزنه؟


عدم تعیین تکیلف لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس

لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلسگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح سمانه روح‌الهی


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X