کارتون روز: عید دیدنی باتوجه به شرایط سخت اقتصادی
دید و بازدیدهای نوروزی که در شرایط سخت اقتصادی با هزینه‌های گزافی برای میزبان همراه است، سوژه کارتونی از نعیم تدین در «شهرونگ» شد

درو واکن اومدیم عید دیدنی!


عید دیدنی در شرایط سخت اقتصادی

عید دیدنی در شرایط سخت اقتصادیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح نعیم تدین