کارتون روز: دید و بازدید نوروزی باتوجه به شرایط اقتصادی
مهناز یزدانی با انتشار کارتونی در ماهنامه طنز و کارتونی «خط خطی» به سنت دید و بازدیدهای نوروزی در شرایط سخت اقتصادی پرداخت

آرایش جنگی برای دید و بازدید نوروزی!


شرایط دید و بازدید در عید

شرایط دید و بازدید در عیدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهناز یزدانی