کارتون روز: فداکاری و دلسوزی مردم در بین سیل زدگان!
حضور مسئولان و چهره‌های مختلف در کنار سیل‌زدگان و گزارش‌های حسینی بای از منطقه با واکنش‌های متفاوت مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد که همین موضوع، سوژه کارتونی از مهدی احمدیان با عنوان «مسئولان فرو رفته در آب» در کانال خبر فوری ایران شد

دلسوزترین مسئول در سیل گلستان انتخاب شد!


وضعیت مسئولین در بین سیل زدگان
وضعیت مسئولین در بین سیل زدگانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی احمدیان