کارتون روز: مراقبت از آجیل در عید نوروز!
گرانی قیمت آجیل، کاهش قدرت خرید و تلاش برای مدیریت مصرف در ایام عید نوروز، سوژه کارتونی از هیبت احمدی در ویژه‌نامه «خط خطی» شد

بهترین راه حفاظت از آجیل در برابر مهمان!


مراقبت از آجیل

مراقبت از آجیلگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح هیبت احمدی