کارتون روز: نگرانی میزبان بخاطر مهمان در ایام نوروز
دید و بازدیدهای نوروزی که در شرایط اقتصادی با چالش‌هایی برای میزبانان همراه است، سوژه کارتونی از محمدرضا ثقفی در «شهرونگ» شد

لطفا خودتون رو سیر نکنید!


پذیرایی میزبان از مهمان در ایام عید با توجه گرانی ها

پذیرایی میزبان از مهمان در ایام عید با توجه گرانی هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا ثقفی