کارتون روز: پیاز جایگزین آجیل
افزایش بی‌رویه قیمت پیاز در بازار مواد غذایی طی روزها اخیر، که قیمت آن تا بیش از هر کیلو 15هزار تومان نیز رسیده است، سوژه کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد

جدیدترین جایگزین آجیل رسید!


افزایش عجیب قیمت پیاز

افزایش عجیب قیمت پیازگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح فیروزه مظفری