کارتون روز: خط و نشان پیاز برای دلار
افزایش قیمت پیاز و پیشی گرفتن آن از قیمت ارز که با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران فضای مجازی همراه بوده، سوژه کارتونی از حمید عینی خراسانی در «نیش خط» شد

پیاز برای دلار خط و نشان کشید!


برابر شدن قیمت پیاز و دلار

برابر شدن قیمت پیاز و دلار



گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح حمید عینی خراسانی