کارتون روز: واردات ماریجوانا به اسم چای!
کشف انواع مواد مخدر ماریجوانا در بسته‌های چای که طی انجام تشریفات گمرکی در کیش کشف شد، سوژه کارتونی از کیارش زندی در ویژه نوروزی «خط خطی» شد

وقتی چای ماری‌جوانا از آب در می‌آید!


ماریجوانا جایگزین چای شد

ماریجوانا جایگزین چای شدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح کیارش زندی