کارتون روز: شرمندگی غول چراغ جادو
به‌وجود آمدن گرانی‌های اخیر در کشور، به خصوص گرانی پیاز، سیب‌زمینی، گوشت و همچنین پراید(!) سوژه کارتونی از علی قناعت در «نیش خط» شد

غول چراغ جادو هم شرمنده شد!


ناتوانی غول چراغ جادو در برآورده کردن نیاز ها

ناتوانی غول چراغ جادو در برآورده کردن نیاز هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علی قناعت