کارتون روز: توروخدا بیاین سرکار
اولین جلسه شورای شهر تهران در سال جدید که به دلیل عدم حضور اعضا تعطیل شده بود، سرانجام با تلاش و پیگیری محسن هاشمی و با تأخیر تشکیل شد. این موضوع سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد

اولین جلسه شورای شهر تهران!


جلسه شورای شهر تهران در روز کاری!

جلسه شورای شهر تهران در روز کاری!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی