کارتون روز: خودزنی شبکه 3 با حذف فردوسی پور
روزنامه خبر ورزشی با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد به ریزش مخاطب و بازتاب نامطلوب حذف برنامه نود و عادل فردوسی پور از شبکه سوم سیما پرداخت

یک نمای جدید از خودزنی شبکه سه!


خودزنی شبکه سه با حذف برنامه نود

خودزنی شبکه سه با حذف برنامه نودگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد