کارتون روز: نحوه برخورد پلیس با جرایم خشن!
یحیی کمالی‌پور، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته که نمره عملکرد پلیس در کاهش جرائم خشن، متوسط است... اظهارنظری که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد

نمره پلیس در کاهش جرائم افشاشد!


برخورد پلیس با جرایم خشن

برخورد پلیس با جرایم خشنگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی