کارتون روز: بحران ازدواج در ایران با فروش کلیه
انتشار گزارشی در روزنامه انگلیسی گاردین درباره بحران ازدواج در ایران و فروش کلیه برای تامین جهیزیه، هزینه‌های عروسی و اجاره یا خرید مسکن، سوژه کارتونی از احمد عبدالهی نیا در «نیش خط» شد

رو کلیه من می‌تونین حساب کنین!


تامین مخارج ازدواج با فروش کلیه

تامین مخارج ازدواج با فروش کلیهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمد عبدالهی نیا