داستان دختری که با گریم پسرانه در سه جشن قهرمانی پرسپولیس شرکت کرد؛ سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شد

دختری با ظاهر پسرانه که برای ورود به استادیوم رکورد زد!


ورود دختران با ظاهر پسرانه به استادیوم

ورود دختران با ظاهر پسرانه به استادیومگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه‌ولد