کارتون روز: 7 میلیون موتورسوار بدون گواهینامه در ایران
جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده 7 میلیون موتورسوار در کشور فاقد گواهینامه رانندگی هستند و نظم و انضباط عمومی شهرها را برهم می‌زنند. این موضوع سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد

جدیدترین شیرین‌کاری موتورسواران ایرانی!


موتورسواران بدون گواهینامه در ایران

موتورسواران بدون گواهینامه در ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی