کارتون روز: هجوم ایرانی ها برای شکار ملخ
انتشار خبر خرید تضمینی ملخ زنده از روستاییان در بندر عباس از سوی فرمانداری این شهر، با قیمت‌گذاری هرکیلو ملخ 8 هزار تومان، سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در خبرآنلاین شد

ملخ‌های مهاجم گرخیدند!


وضعیت ملخ ها در ایران

وضعیت ملخ ها در ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علیرضا پاکدل