کارتون روز: وضعیت پلاژ های خانوادگی دریای خزر!
محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به موج گسترده سفرها به مناطق شمالی کشور در ایام تعطیلات و حضور مردم در مناطق ساحلی دریای خزر پرداخت

اینم پلاژ خانوادگی دریای خزر در تعطیلات!


تعطیلات در شمال ایران

تعطیلات در شمال ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد