کارتون روز: مالیات بر درنیامد!!
در حالی که بسیاری از تولید کنندگان داخلی به علت مشکلات اقتصادی با مشکل روبرو هستند، قوانین دست و پاگیر مالیاتی بر نگرانی آنها برای ادامه فعالیت افزوده است. کانال طنز و کارتون «نیش خط» با انتشار کارتونی از جواد علیزاده به این موضوع واکنش نشان داد

مالیات جدید هم رسید!


اظهارنامه مالیات بردرآمد

اظهارنامه مالیات بردرآمدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع:طراح جواد علیزاده