محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در اینستاگرامش به معضل تابستان و رفتار زشت بعضی از مردم اشاره کرد و نوشت: بشور اون لباس و بدن رو

سر جدت یه حموم برو!


عدم رعایت بهداشت در اماکن عمومی در روز های گرم

عدم رعایت بهداشت در اماکن عمومی در روز های گرمگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X