کارتون روز: وضعیت کارمندان پس از افزایش شهریه مهد کودک ها
معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور از افزایش ۲۵ درصدی شهریه مهدهای کودک به طور میانگین در سطح کشور خبر داد. این خبر سوژه کارتونی از محمدرضا ثقفی در «شهرونگ» شد

بچه‌دارها آماده باشند!


افزایش شهریه مهد کودک ها

افزایش شهریه مهد کودک هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا ثقفی