کارتون روز: مصرف بیش از حد نمک توسط ایرانی ها
سازمان بهداشت جهانی "فائو" میزان استاندارد مصرف نمک را برای هر فرد 5 گرم در روز عنوان کرده اما ایرانی‌ها حدود دو تا سه برابر بیشتر از میزان توصیه شده نمک مصرف می‌کنند. این موضوع سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در خبرآنلاین شد

زندگی بانمک ما ایرانی‌ها!


مصرف نمک در بین  ایرانی ها

مصرف نمک در بین  ایرانی هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علیرضا پاکدل