کارتون روز: خواستگاران الکی برای حفظ آبرو!!
به تازگی صفحاتی در فضای مجازی خدمات عجیب و غریبی مانند ارسال خواستگار صوری به تمام شهرهای ایران، ارائه می‌دهند! ثبت آگهی این خدمات در فضای مجازی که بیشتر به منظور کسب آبرو و اعتبار بین اقوام و آشنایان عنوان شده(!؟)، سوژه کارتونی از کیوان زرگری در «شهرونگ» شد

صف خواستگاران صوری را ببینید!


ثبت آگهی خواستگاران صوری در فضای مجازی
ثبت آگهی خواستگاران صوری در فضای مجازیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح کیوان زرگری