کارتون روز: جشن های عجیب و غریب از خداحافظی با پوشک تا...
گسترش جشن های عجیب و غریب، غیر ضروری و پرخرجی چون جشن تعیین جنسیت و آغاز حرف زدن و دندان درآوردن برای بچه ها که اغلب به واسطه چشم و هم چشمی در برخی خانواده ها شکل گرفته، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد

جشن گودبای پوشک هم برگزار شد!


افزایش جشن های پرخرج

افزایش جشن های پرخرجگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی