کارتون روز: 65 درصد ایرانی ها اضافه وزن دارند!
وزارت بهداشت اعلام کرده که ۶۵ درصد ایرانی‌ها اضافه وزن دارند. احمدرضا سهرابی با انتشار کارتونی در روزنامه همشهری به این موضوع پرداخت

خداحافظ چاقی! راه حل کاهش وزن پیداشد!


تورم و گرانی در ایران

تورم و گرانی در ایرانگردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا سهرابی