کارتون روز: اوضاع بحرانی آلودگی هوای تهران
مجید خسرو انجم با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود، به وضعیت وخیم این روزهای تهران پرداخت

افزایش آلودگی هوا در تهران


شرایط تهران در زمان آلودگی هوا

شرایط تهران در زمان آلودگی هواگردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مجید خسرو انجم