کارتون روز: آزاد شدن کشیدن قلیان از اول خرداد
گمانه‌زنی‌ها از آغاز به کار اصناف پرخطر از ابتدای خردادماه خبر می‌دهد. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در شهرونگ شد

بفرمایید قلیون از اول خرداد!


آغاز به کار اصناف پرخطر از ابتدای خردادماه

آغاز به کار اصناف پرخطر از ابتدای خردادماهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی