کارتون روز: فرشتگانی که بخاطر کرونا از میان ما رفتند
علیرضا پاکدل با انتشار طرحی در صفحه اینستاگرامی خود به ایثار و جانفشانی پزشکان و پرستاران برای مقابله با کرونا و نجات جان بیماران ناشی از این ویروس و همچنین تقدیر جامعه از این ایثارگران پرداخت

فرشته‌هایی که از میان ما رفتند!


کادر درمان قهرمانان مبارزه با کرونا

کادر درمان قهرمانان مبارزه با کروناگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علیرضا پاکدل