کارتون روز: واریز رایانه برای خرید تخم مرغ!
افزایش عجیب و غریب قیمت تخم‌مرغ که هر شانه آن نزدیک به قیمت یارانه ماهیانه نزدیک شده، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامی‌اش شد

امشب یارانه تخم‌مرغ واریز می‌شود!


افزایش قیمت تخم مرغ

افزایش قیمت تخم مرغگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: محمدرضا میرشاه ولد