کارتون منتخب روز

کارتون روز: عامل گرانی گوجه و پیاز شناسایی شد
کاریکاتور: مرحوم مغفور برنامه 90 !
کارتون روز: توروخدا بیاین سرکار
کارتون روز: خط و نشان پیاز برای دلار
کارتون روز: پیاز جایگزین آجیل
کارتون روز: فداکاری و دلسوزی مردم در بین سیل زدگان!