کارتون منتخب روز

کارتون روز: قیمت کالا ها ارزان می شود!
کارتون روز: دلار؛ خودم میام پایین!
کارتون روز: رنگ مناسب کباب کوبیده
کارتون روز: امیر تتلو تحت تعقیب است