رفیقم به یه دخدره شماره داده بود؛ 2 ساعت بعدش دخدره sms داد: سلام...
آقا تجربه ثابت کرده …! اگه بالای سرِ کتری وایستی آبش دیرتر جوش میاد !رفیقم به یه دخدره شماره داده بود؛ 2 ساعت بعدش دخدره sms داد: سلام
رفیقم: سلام . شما؟
دخدره: نیایشم
رفیقم: اٍ ؟ منم ته اشرفی اصفهانی ام.
هیچی دیگه دخدره گوشیشو واسه همیشه خاموش کرد.
مردم اعصاب ندارنااااا


اینایی ﮐﻪﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺸﻮﻥﺗﯿﺮﻩ ﺳﺖ...
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ...
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﺷﺒﺎ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﺸﻮﻥﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺰﻧﻦ...
ﻫﻤﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺜﻪﮐﻮﭼﯿﮑﯽ ﺩﺍﺭﻥﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺍﺯﺷﻮﻥﻣﯿﺘﺮﺳﻦ...
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﺩﻭﺗﺎ ﺑﺎﻝ ﺑﻬﺸﻮﻥﺩﺍﺩﻩ...
ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻮﺳﮑﻦ، ﺳﺮﯾﻊﺑﺎ ﯾﻪ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽﺑﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮﯼ ﺳﺮﺷﻮﻥ!


ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺻﻦﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ...
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﺒﺖﻣﯿﺨﻮﺍﻥ
ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ
ﻭ ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ
ﻭ ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮجیحا ﺑﺎﻻﯼ 100 میلیون
2 ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮ زعفرانیه
ﯾﻪ ﻭﯾﻼﯼ 5000ﻣﺘﺮﯼﺗﻮ ﺷﻤﺎﻝ
ﻭ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﺍ ﺳﺮﺩﺭﻧﻤﯿﺎﺭﻳﻦ!


خواهر زادم (پنج سالشه) بهم میگه : دلم برات تنگ شده …
ازش می پرسم : دلت برای من تنگ شده یا موبایلم ؟
میگه : هم موبایلت هم کامپیوترت !


دماغمو عمل کردم
آوردنم خونه ، بابام هی میاد تو اتاقم میگه حیف نبود اون گرز دزد ترسون منو دادی رفت ؟


به مامانم میگم چرا همیشه میخوای قسم بخوری جون منو قسم میخوری ؟
چرا جونه مهردادو (برادرم) قسم نمی خوری ؟
میگه آخه اون طفلک بچه بود زیاد مریض میشد …


اینایی که کسی از کاراشون سردرنمیاره،
اینایی که کاراشونو همیشه ساکت و آروم انجام میدن،
اینایی که عشقشون لباس مشکیه،
اینایی که دلشون نمیاد وقتی که خوابی بیدارت کنن،
اینایی که روزا براشون بی معنی شده و شبا فقط کار میکنن،
اینایی که با دیواره خونه ها یه دنیا خاطره دارن،
اینا رو خیلی زیاد مواظبشون باشید،
این لامصبا دزدن !


پسـرا موجـوداتِ شــادی هستـن؛ چـــــــرا ؟؟
۱- اسم فامیلیشـون رو همیشه نگه میدارن
۲- مُکالماتِ تلفـنی شـون ۳۰ ثانیه بیشترنیست
۳- برای یه سفـر ۵ روزه یه شلوار جین کافیـه
۴- اگر جایی دعوت نشدن قهـر نمیکنن
۵- در طولِ زندگی نیازی به تغییـر مدل مو ندارن
۶- برای ۲۵ نفر در عرض ۲۵ دقیقه سوغاتی میخرن
۷- اگر به مهمونی برن و لباسـشون با دیگری یکی باشه
ضد حال براشون نمیشه بلکه با طرف دوست میشن
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران