عکس طنز: فردوسی پور ایده آل از نظر صداوسیما و کیهان
در حاشیه انتقاد کیهان از عادل فردوسی پور، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در بی قانون منتشرکرد.

جایگزین فردوسی پور انتخاب شد!


فردوسی پور ایده آل از نظر کیهان
فردوسی پور ایده آل از نظر کیهانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی