عکس طنز: طرح نصب اجباری پیام رسان های داخلی برروی گوشی های موبایل
در حاشیه طرح نصب اجباری پیام رسان های داخلی، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در «بی قانون» منتشرکرد

اینم عاقبت نصب اجباری سروش!


نصب اجباری نرم افزار های پیام رسان داخلی

نصب اجباری نرم افزار های پیام رسان داخلیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی