عاشقانه ای متفاوت: دوست داشتن همان دندان جلویی است
متنی عاشقانه و متفاوت را آماده کرده ایم برای همه کسانی که دوست داشتن شان درد می کند!

دوست داشتن همان دندان جلویی است

"دوست داشتن" عضوی از بدن است، درست است كه همه فورا به فكر "قلب" ميافتند ولی من ميگويم كه "دوست داشتن" دندان آدم است!

دندان جلويی كه هنگام لبخند برق ميزند...

حالا تصور كنيد روزی را كه "دوست داشتن" آدم درد ميكند!

آرام و قرار را از آدم ميگيرد!

غذا از گلويت پايين نميرود، شبها را تا صبح به گريه می نشينی...

آنقدر مقاومت ميكنی تا يك روز ميبينی راهی نداری جز اينكه دندان "دوست داشتن"ات را بكشی و بياندازی دور....

بعد... حالا.... دندان دوست داشتن را كه كشيده باشی، حالت خوب است، راحت ميخوابی، راحت غذا ميخوری و شبها ديگر گريه ات نميگيرد ولی...

هميشه جای خالی اش هست، حتی وقتی از ته دل ميخندی!


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران