جملاتی پندآموز از افراد سرشناس
دراین مطلب جملاتی زیبا از افراد سرشناس جهان جمع آوری شده است.

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید

اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

پونگ

 

 

به نتیجه رسیدن امور مهم

اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد

چاردینی

 

 

.بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست

و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون

 

 

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری

در جهت ارتقای رشد دومی

اسکات پک

 

 

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم

می‌توانیم هدایت کنیم

اسکات پک

 

 

چیزی ساده تر از بزرگی نیست

آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

 

 

یک اراده قوی

بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی

حتی بر زمان نیز غلبه می کند

بالزاک

 

 

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت

ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

دالای لاما

 

 

همه چیزی که در این زندگی لازم دارید

بی خبری و اعتماد به نفس است

و موفقیت حتمی است

مارک تواین

 

 

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌رو می باشیم

باید به حقیقت عشق بورزیم

اسکات پک

 

 

زندگی بسیار مسحور کننده است

فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست

دوما

 

 

تجربه بهترین درس است

هر چند حق التدریس آن گران باشد

کارلایل

 

 

نشان دوست نیکو آن است که

خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند

پور سینا

 

 

دوست داشتن انسان‌ها

به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است

اسکات پک


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: parsnaz.ir