جملات آرتور شوپنهاوئر: هر زنی برای شوهرش جذابیت کمتری دارد!
جملاتی از آرتور شوپنهاوئر فیلسوف سرشناس آلمانی را گردآوری کرده ایم که در ادامه خواهید خواند.

جملاتی از آرتور شوپنهاوئر

آرتور شوپنهاوئر De-Arthur Schopenhauer   فیلسوف آلمانی یکی از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است.

***

عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.


باید برای به زبان آوردن امور غیر معمول از کلمات معمول استفاده کرد.


افکار هم مثل انسانها هستند؛ همواره و به دلخواه نمی آیند؛ باید انتظار کشید.


ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دوچندان کردن مسئولیت ها.


دانشمند آن است که چیزها آموخته؛ نابغه کسی است که از وی چیزی می آموزیم که خود هرگز از کسی نیاموخته است.


آن کس که با سهل انگاری می نویسد، در وهله اول ثابت می کند که خودش هم ارزش چندانی برای افکارش قایل نیست.


کسانی که به خاطر عشق ازدواج می کنند همواره بدبخت هستند.


عشق، همواره نیمی از توان و افکار جوانان را به خود مشغول می سازد و غایت نهاییِ تقریباً همه ی تلاشهای بشری است.


اولین وظیفه، گرفتن حق خود از زندگی است.


هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شویم.


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: asriran.com