حال و روز طرفداران مرتضی پاشایی پس از اعلام خبر درگذشت وی
حال و روز طرفداران مرتضی پاشایی پس از اعلام خبر درگذشت ویhttp://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1916.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1917.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1918.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1919.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1920.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1921.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1922.jpg

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com