گوزن یالدار جوان که در محاصره سه شکارچی خطرناک قرار گرفته بود با شجاعت توانست جان خود را نجات دهد و از مهلکه فرار کند.

"گارت تامپسون" راهنمای تور گردشگری در پارک حیات وحش "ماسایی مارا" به شکل اتفاقی لحظات شگفت انگیز فرار یک گوزن یالدار از چنگ 3 شکارچی خطرناک را دید و عکاسی کرد. او در ذیل عکس هایش نوشته که دو چیتای گرسنه در میان یک گله گوزن های یالدار که از منطقه عبور می کرده اند جوانترینشان را هدف قرار داده و به او حمله می‌کنند. همه چیز ظاهرا باب میل آنها پیش می رود و یکی از چیتاها گلوی گوزن را می‌گیرد و او را به کناری می آورد اما یک مهمان ناخوانده همه چیز را به هم می زند؛ یک کفتار که بوی گوشت به مشامش رسیده می خواهد با آنها هم سفره شود.

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 1

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 1

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 2

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 2

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 3

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 3

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 4

فرار دیدنی گوزن از میان سه شکارچی 4

درگیری دو چیتا با کفتار شروع می‌شود؛ چیتا به خیال اینکه گوزن در چنگ آنهاست گلویش را رها می‌کند و به حالت تهدید دندانهایش را به کفتار نشان می‌دهد. عکاس می گوید درست وقتی فکر می کرده سه شکارچی تا لحظاتی دیگر چیزی از گوزن باقی نمی‌گذارند او به یکباره روی پاهایش می‌ایستد و در یک لحظه پا به فرار می گذارد. شکارچی ها تا از نزاع میان خود فارغ شوند گوزن خود را به گله رسانده و جانش را نجات داده است.


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: faradeed.ir


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X