آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند! + عکس
شاید جالب باشد بدانید اعدامی ها به عنوان آخرین وعده غذایی خود چه غذایی میخورند

اعدامی ها چه غذایی می خورند؟

«پیتر هارگروس»، در یک پروژه عکاسی از آخرین غذای سفارش داده شده از سوی 8 محکوم به اعدام، عکاسی کرده است

او درباره هدفش از این کار گفته: «من در این پروژه محکومان به اعدام را مانند مردم عادی دیده‌ام نه مانند یک عدد (اشاره به شماره‌های شناسایی زندانیان). آدم‌های عادی‌ای که در آخرین غذای خود به دنبال شادی کوچکی هستند.»

این عکس‌ها به شکل عجیبی غمناک هستند و می‌شود توی آن‌ها رد دست‌هایی را پیدا کرد که آخرین لقمه‌ها را بر دهان برده است؛ لقمه‌هایی که شاید آخرین اتصال‌ها با دنیای زنده‌ها باشد.

هارگروس همچنین می‌گوید: «با این کار نمی‌خواستم جرم آن‌ها را کم‌اهمیت نشان بدهم، فقط می‌خواستم با این عکس‌ها و بر اساس آخرین غذایی که این محکومان خواسته‌اند، چیزی ناشناخته از درونشان را نشان بدهم.»

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 1

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 1

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 2

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 2

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 3

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 3

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 4

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 4

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 5

1434266043146_6.jpg

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 6

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 6

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 7

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 7

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 8

آخرین غذایی که 8 قاتل خطرناک قبل از اعدام خوردند 8گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: isna.ir