عکس هایی از خالکوبی های عاشقانه برای زن و شوهر ها!!
عکس های جالبی تهیه کرده ایم از خالکوبی های جالب و بامزه ای که به عنوان نوعی تعهد و ارتباط صمیمی بین زن و شوهر ها و عاشقان استفاده می شود

خالکوبی های جالب برای زن و شوهر ها


علامت شاه و وزیر (ملکه) king and queen

علامت شاه و وزیر (ملکه) king and queen


تعهد و قول promise

تعهد و قول promise


علاقه از نوع میکی ماوسی

علاقه از نوع میکی ماوسی


king and queen

king and queen


جغد و آشیانه ای برروی درخت!

جغد و آشیانه ای برروی درخت!


خالکوبی جالب

خالکوبی جالب


استفاده از خالکوبی به عنوان حلقه

استفاده از خالکوبی به عنوان حلقهگردآوری : گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ