عکس های جالب شخصیت های کارتونی با حجاب!!
یک آرایشگر اهل کشور مالزی با رعایت کردن حجاب کامل خود, دست به اقدامی جالب زده است, او خود را شبیه شخصیت های کارتونی کرده است

شخصیت های کارتونی با حجاب

یک هنرمند و آرایشگر سرشناس اهل کشور مالزی با نام ساراسواتی که با نام ملکه لونا نیز شناخته می شود دست به اقدام جالبی زده است.

این هنرمند با رعایت حجاب کامل خود اقدام به آرایش کردن و گریم خود شبیه شخصیت های کارتونی و و انیمیشن کرده است.

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 1

شخصیت های کارتونی با حجاب 1

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 2

شخصیت های کارتونی با حجاب 2

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 3

شخصیت های کارتونی با حجاب 3

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 4

شخصیت های کارتونی با حجاب 4

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 5

شخصیت های کارتونی با حجاب 5

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 6

شخصیت های کارتونی با حجاب 6

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 7

شخصیت های کارتونی با حجاب 7

 

شخصیت های کارتونی با حجاب 8

شخصیت های کارتونی با حجاب 8


تهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ