در سال 1930 زنان افسرده را با روشی عجیب درمان می کردند که در ادامه با آن روش آشنا می شوید.

درمان افسردگی با زدن ماسک خندان

در سالهای ۱۹۳۰ اگر زنی افسرده بود یا به شوهرش رسیدگی نمیکرد، او را به بیمارستان روانی میفرستادند؛ به همراه شوک درمانی، ماسک های خندان به صورت آنها میزدند تا لبخند همیشگی را به آنها القا کند!

البته درمان بانوان با این روش تضمینی نبود، و در اکثر اوقات افراد سالم نیز با حضور در این مراکز به کل مشاهیر خود را برای همیشه از دست می دادند!

 

زدن ماسک خندان به صورت بیمار افسرده

زدن ماسک خندان به صورت بیمار افسردهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: dustaan.com


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X