درمان عجیب زنان افسرده!! عکس
در سال 1930 زنان افسرده را با روشی عجیب درمان می کردند که در ادامه با آن روش آشنا می شوید

درمان افسردگی با زدن ماسک خندان

در سالهای ۱۹۳۰ اگر زنی افسرده بود یا به شوهرش رسیدگی نمیکرد، او را به بیمارستان روانی میفرستادند؛ به همراه شوک درمانی، ماسک های خندان به صورت آنها میزدند تا لبخند همیشگی را به آنها القا کند!

البته درمان بانوان با این روش تضمینی نبود، و در اکثر اوقات افراد سالم نیز با حضور در این مراکز به کل مشاهیر خود را برای همیشه از دست می دادند!

 

زدن ماسک خندان به صورت بیمار افسرده

زدن ماسک خندان به صورت بیمار افسردهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: dustaan.com