زنی که زیباترین خودکشی جهان را انجام داد! عکس
خودکشی یک زن در سال 1947 به عنوان زیباترین خودکشی جهان انتخاب شده است

زیباترین خودکشی جهان

در سال 1947 زنی به نام "اِولین مک هیل" از ساختمان امپایر استیت در نیویورک پایین پرید و خودکشی کرد.

تصویری که پس از مرگ از او گرفته شد به عنوان زیباترین خودکشی جهان معروف شده است!

 

صحنه خودکشی اِولین مک هیل

صحنه خودکشی اِولین مک هیلگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران