عکس روز نشنال جئوگرافیک: لحظه فوران آتشفشان
عکسی از لحظه فوران کوه آتشفشانی, به عنوان عکس روز نشنال جئوگرافیک انتخاب شده است

لحظه دیدنی فوران آتشفشان

در تصویر پیش رو شاهد لحظه ای از فوران کوه آتشفشانی «کلیوچفسکایا سوپکا» (Klyuchevskaya Sopka) هستید.

این کوه که ارتفاعی ۴۵۷۲ متری دارد، یکی از فعال ترین کوه های آتشفشانی روسیه است و نخستین فوران آن در سال ۱۶۹۷ ثبت شده است.


فوران کوه آتشفشانی کلیوچفسکایا سوپکا

فوران کوه آتشفشانی کلیوچفسکایا سوپکاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: karnaval.ir