کشاورزی که 600 میلیون دلار پول در زمینش پیدا کرد! عکس
یک کشاورز در زمینش, موفق به پیدا کردن یک بشکه پول شد

کشف یک بشکه پول در زمین کشاورز

یک کشاورز کلمبیایی هنگام شخم زدن زمینش به این بشکه‌های پر از پول برخورد کرد!

او تصادفا ۶۰۰ میلیون دلار از پول‌های پابلو اسکوبار (قاچاقچی مواد مخدر) را پس از ۲۵ سال پیدا کرده بود!


عکس کشاورز کلمبیایی و بشکه پولی که پیدا کرده است

عکس کشاورز کلمبیایی و بشکه پولی که پیدا کرده استگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: کانال اخبار فوری